Hidrojen (Hydrogen H2)

Hidrojen (Hydrogen H2)

CAS Number : 1333-74-0 
UN1049 (gaz)
UN1966 (Soğutulmuş Sıvı) EINECS Number : 215-605-7     
DOT Label (USA) : FG     DOT Hazard class (USA) : Flammable Gas
Major hazard : Fire and High Pressure    
Toxicity (Am. Conf. Of Gov. Ind. Hygienists ACGIH 2000 Edition) : Simple Asphyxiant    
Alevlenme Limiti (Havada)  (STP conditions) : 4.0-75 vol%    
Kokusuz, Renksiz

Hidrojenin en belirgin özelliği Oksijenle çabuk reaksiyona girmesidir. Bu özelliği ile hidrojen doğal bir reaktiftir. Düz cam üretiminde, elektronik mikroçip üretiminde de olduğu gibi Oksijenin temizlenmesi için azot atmosferlerine Hidrojen verilir.

Hidrojen birincil olarak petrokimya sektöründe ham petrolün desülfirizasyon ve hidrokraking işlemleriyle rafine edilerek daha hafif türevlerinin elde edilmesinde kullanılır. Ayrıca, kimya endüstrisinde büyük miktarlarda üretim işlemlerinde aktif bileşen olarak tüketilmektedir. Düz cam üretiminde ve metallerin ısıl işlemlerinde koruyucu ve reaktif atmosfer bileşeni olarak, enerji santralleri ekipmanlarının soğutulmasında, yenebilir bitkisel yağlarının katılaştırılması amaçlarıyla ve roket yakıt karışımlarında Hidrojen kullanım alanı bulmaktadır.,

Moleküler Ağırlık 2.016 g/mol
Kaynama Noktası (1 atm) -252,87oC
Yoğunluk (likit, 1 atm) 70,973 kg/ m3
Spesifik Isı (b.pt) 3.41 J/gMoC
Buharlaşma Isısı 6469 Joule/mol @ normal bp
Yoğunluk, gaz (15oC ,1atm) 0.0852 kg/m3
Hacimsel Genleşme (likitten gaza, atm) 1.001
Spesifik ağırlık, gaz (Hava:1) 0,07
Kritik Sıcaklık -240 oC
Kritik Basınç 12,98 bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğadaki en hafif gazdır. 

Son derece yanıcı bir gazdır. 

Renksizdir 

Hayatı idame etttirmez 

Bir çok kimyasal ile kolayca tepkimeye girer. 

Çok temiz bir enerji kaynağıdır. 

Kimya Sanayi tarafından kullanılan değerli bir reaktiftir. 

Saf Hidrojen plastik, polyester ve naylon üretimi için kullanılır. 

Saf hidrojen  aminler ve yağ asitlerinin (gıda yağları) hidrojenasyonunda  kullanılır. 

Hidrojen, cam işleminde kalay banyosu üzerinde, indirgeyici bir atmosfer yaratmak için azot ile birlikte kullanılan aktif bir gazdır. 

Isıl işlemde indirgeyici atmosfer sağlamak için kullanılır. 

Hidrojen, gaz kromatografisinde bir taşıyıcı gaz olarak ve en yaygın Alev İyonizasyon (FID) ve alev fotometrik (FPD) detektörlerin yanıcı gazlardan oluşan bir yakıt bileşeni olarak çeşitli analitik alet uygulamalarda kullanılır. 

Toplam hidrokarbonlar ölçümleri de hidrojen karışımları kullanılır. 

Çeşitli metallerin ısıl işlemine tabi tulmasında kullanılır. 

Fuel oil ve benzin üretiminde kükürt giderme işleminde kullanılır. 

Hidrojen, silikon çökeltme veya kristal ve bakır film tavlama lehimleme gibi bir atmosferde süpürücü gaz olarak, 

Yarı iletken işlemlerde taşıyıcı gaz olarak kullanılır.