Asetilen (Acetylene C2H2)

Asetilen (Acetylene C2H2)

CAS Number : 7782-44-7
UN1072 (gas)
UN1073 (liquid refrigerated)
EINECS Number : 231-956-9
DOT Label (USA) : OX
DOT Hazard class (USA) : Non flammable Gas


Asetilen, Oksijen-yakıt gaz kaynağında ve alevle kesme işlemlerinde en çok kullanılan yanıcı gazlardan birisidir. Asetilen alevinin ısısı, kullanılan Oksijen miktarına bağlıdır. Hava-Asetilen karışımının alev sıcaklığı 2200 oC civarındadır.  Asetilen, saf Oksijen ile yakıldığı zaman alev sıcaklığı 3166 oC ye kadar yükselir, ancak alev sıcaklığı ve üretilen ısı mıktarı oksijen miktarına bağlıdır. Asetilen karbürleyici, redükleyici, nötr ve oksitleyici alev türleri üretir.

Moleküler Ağırlık 26.04
Kaynama Noktası (1 atm) -83.3 oC
Yoğunluk (likit, 1 atm) 1.09 kg/l
Spesifik Isı (Cp) 1.65 kJoule/kg K
Yoğunluk, gaz 1.1747 kg/m3
Hacimsel Genleşme 928
Spesifik ağırlık (Gaz, Hava:1) 0.96
Kritik Sıcaklık 36.3 oC
Kritik Basınç 6250 Kpa

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunum Şekilleri

Gaz halde 6,9,12  kg. olarak ve özel dolgu malzemesiyle doldurulmuş tüpler içerisinde müşterilere sunulur.

Birim Miktar
1 m3 Gaz Asetilen 1,1747 kg
1 Kg Gaz Asetilen 0,851 m3

 

 

 

Uyarı !!!

Asetilen basıncı 15 psi den daha fazla olan regülatörlerde kullanılmaz.

Bu gaz, darbelere çok hassastır ve yüksek debili regülatör basınçlarında patlayabilir.

Güvenlik nedeniyle Asetilen sıvı olarak saklanmaz.

Tüp içinde güvenlik nedeni ile gözenekli bir malzeme ve sıvı aseton vardır.

Bu sıvı içinde çözündürülen asetilen vardır.

Asetilen ayrıca başka sıvılarda örneğin suda dahi çözünebilir. 

Asetilen, hava içinde %2.5-81 oranında kullanıldığı zaman yanıcı ve patlayıcıdır.

Statik elektrik üreten ve depolayan elbiseler ile asetilen kullanılmamalıdır

Düşük enerjili kıvılcımlar (örneğin statik elektrik) dahi patlamaya neden olabilir

Asetilen ile kullanılan ekipmanlar kıvılcım yaratmamalıdır.

Hava ya da Oksijen ile karışan veya karışmadan asetilen gazı ısıtıldığı zaman patlar veya dekompoze olur. 

Asetilen gazı 1.5 barın üzerinde bir basınçla hatta verilirse ya da mekanik olarak sıkıştırıldığı zaman kolaylıkla patlar.

Bakır, gümüş, civa ile patlayıcı karışımlar yapar. 

Borulamada yumuşak çelik boru ve fitinglerin kullanılması gerekir. 

Bakır alaşımlı borulama  kullanılacaksa, bakır oranı %65'i geçmemelidir.

Asetilen tüpleri bina dışında ya da iyi havalandırılmış ortamalarda, dik pozisyonda ve sıcak yüzeylerden uzak bir bölgede depolanmalıdır

Sızıntı durumunda hasarlı tüpler derhal ortamdan uzaklaştırılmalı ve uzmanlarca mühadele edilmelidir.

Kimyasal kalitede saf Asetilen, kokusuz, renksizdir ancak ticari Asetilen karpitten dolayı sarımsağa benzer kokar. Yanıcı ve boğucudur. Hava ile parlak, yoğun ve isli bir alevle yanar.

Asetilen kullanımında, özellikle asetilen için üretilmiş tüpler ve ekipmanlarla kullanılmalıdır. 

Kullanılan elektrik ekipmanları, patlamaya karşı yalıtılmış olmalıdır.

Çalışma yapılan alanlar çok iyi havalandırılmalıdır.

Asetilen zehirleyici değildir, ancak kaçaklar havadaki oksijen seviyesini %19.5'in altına indirirse şuur kaybı ve hatta ölüme kadar gidebilen sonuçlar yaratır.